top of page
Arbejdsmiljøet i højsædet
Arbejdsmiljø i højsædet

App'en er en nem måde, at forbedre arbejdet med virksomhedens arbejdsmiljø og app'en kan indeholde

 

 •  Arbejdsmiljøorganisationen

 •  Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger

 •  Indberetning af nær ved ulykker

 •  Link til hjertestartere i nærområdet

 •  Og meget, meget mere

 

Altid opdateret - Altid ved hånden og Helt individuelt efter virksomhedens behov

Forbedret  kommunikation
intern kommunikation

App'en kan understøtte arbejde med intern kommunikation i en virksomhed og kan opbygges individuelt efter netop din virksomheds behov

 

Informationen er altid opdateret!

 

Ex. kan app'en indeholde

 • Medarbejder lister med billeder og kontaktoplysninger

 • Organisationsdiagram

 • Tillidsrepræsentanters kontaktoplysninger

 • Velkomstfolder til nye medarbejdere

 • Personalepolitikker

 • Regler for ferie og fridage

 • Retningslinjer

 • Nyhedsbreve

 • Referater fra virksomhedens samarbejdsfora ex. MED udvalg, Bygnings-, lager- og materielplads oversigter

 • Introduktion af nye medarbejdere

 • Krav og standarder for arbejdets udførsel

 • Og meget, meget mere

 

 

Altid opdateret - Altid ved hånden og Helt individuelt efter virksomhedens behov

Skaber fælles identitet
identitets skabende

App'en kan understøtte ledelsens ønske om, at skabe en fælles virksomhedskultur ved at synliggøre visioner, retning og kultur.

De fleste virksomheder både private og offentlige, oplever ofte en besværlig arbejdsgang med at opdatere materiale vedr. arbejdsmiljø og kommunikation.

 

Med arbejdsmiljø app'en lettes dette arbejde betydeligt og app'en sikrer, at alle medarbejdere altid har de nødvendige oplysninger omkring arbejdsmiljøet herunder organisering og sikkerhedsdatablade.

 

App'en bidrager også til at lette kommunikationen med medarbejderne og sikrer at alle altid har opdaterede medarbejderlister med billeder, tlf. og kontaktoplysninger, information fra ledelsen, regler, retningslinjer og referater, bygningsoversigter, introduktion af nye medarbejdere etc.

Altid opdateret - Altid ved hånden og Helt individuelt efter virksomhedens behov

Hurtig  opsætning & Professionel hosting
Opsætning

Indenfor to uger har vi din app klar med virksomhedens egne billeder, logoer og grundstruktur

 

Sideløbende med dette arbejde anbefales det, at virksomheden igangsætter opdateringen af oplysningerne, der skal indgå i app'en, således at dette er klar til indlæsning af virksomhedens superbruger.

 

Efter de 2 uger så har jeres virksomhed adgang til at tilføje alle de relevante oplysninger samt redigere og tilrette i app'en.

Og når virksomhedens superbruger har uploadet oplysningerne så er app'en klar til brug blandt medarbejderne - Hurtigt og nemt!

Altid opdateret - Altid ved hånden og Helt individuelt efter virksomhedens behov

App'en er udviklet til Android og iOS og kan downloades via google Play og App Store

Professionelt hosting hos Amazon AWS, som overholder EU Persondataforordning med hosting center placeret i Frankfurt

Læs mere omkring EU Persondataforordning & Amazon AWS på nedenstående link

https://aws.amazon.com/compliance/eu-data-protection/

bottom of page